Parkovací plocha na Pardubicku

24.05.2018

Ve velkém tempu probíhají již několik dní práce na budování parkovací plochy na Pardubicku.