NOVINKY - ARCHÍV

Naše společnost zahájila projekt rekonstrukce Odborných učeben ITI - na ZŠ E. Košťála v Pardubicích. Cílem rekonstrukce je modernizace odborných učeben a kabinetů, včetně zajištění bezbariérového užívání objektu.